MLADOST JE PRIHODNOST – NAJ BO ENAKA ZA VSE!
Slogan letošnjega dne invalidov se dotika mladih. Torej tistih ki so invalidi šele postali in pred katerimi je še vse življenje. Za njih je pomembno, da bodo imeli boljše pogoje življenja in dela, kot pa so ga imele sedanje generacije. O enakopravnosti in enakovrednosti invalidov z drugimi državljani govorimo že desetletja, vendar se invalidi še vedno dnevno srečujemo z diskriminacijo zaradi invalidnosti pri dostopnosti do blaga, storitev in informacij.

Zaradi tega ugotavljamo, da nujno potrebujemo zakon o izenačevanju možnosti za invalide, ki naj bi to uresničil.
EU je sprejela konkretne pravne dokumente, ki urejujejo porabo sredstev strukturnih skladov EU za obdobje 2007-2013 in z njimi tokrat zavezala vse države članice EU (tudi Slovenijo), da pri črpanju teh sredstev upoštevajo načela nediskriminacije in dostopnosti v vseh treh strukturnih skladih. To pomeni, da morajo biti sredstva strukturnih skladov EU uporabljena tako, da izvedeni projekti s temi sredstvi, ne izključujejo invalidov.
Tudi v letošnjem letu smo bili invalidi tarča različnih medijskih napadov. Verjetno pa bi lahko označili kot napad tudi nedavno izdano mednarodno klasifikacijo invalidnosti, kjer so pojem invalidnost iz angleške besede »disability« prevedli enostavno z »zmanjšano zmožnostjo« in nas invalide preimenovali v »osebe z zmanjšano zmožnostjo/invalidnostmi«. Po vseh sramotenjih invalidov s hendikepiranimi in zdaj še z manj zmožnimi, se lahko sprašujemo, ali se in kako se udejanja imperativ Evropskega invalidskega foruma (EDF): Nič o invalidih brez invalidov! Je to res samo še floskula za popestritev različnih dopisov?
Ne glede na pelin, ki smo ga invalidi občasno deležni, pa smo lahko ponosni na vse kar smo dosegli in zmogli. Imamo vrsto uspešnih reprezentativnih in drugih invalidskih organizacij, ki delujejo na državni ravni, ki za razliko od drugih subjektov v tej državi, niso od invalidov odtujile in sprivatizirale ničesar. Imamo vrsto invalidskih podjetij, ki ponujajo tržno zanimive izdelke in storitve kot neinvalidska. Imamo 268 izjemno kvalitetnih posebnih socialnih programov na državni in 101 programski sklop na lokalni ravni, ki jih izvajajo invalidske organizacije in društva po vsej državi za vse invalide. K tem seveda spada tudi šport invalidov, kjer naši športniki dosegajo izjemne rezultate.
Sistemska skrb Republike Slovenije za invalide je med vsemi državami članicami EU ena najboljših, zato je prav, da v takem ozračju presežemo tudi igrice dela uradništva, ki še vedno menijo, da je najbolje imeti invalide nekje na obrobju in jih občasno črniti. Seveda pa so se časi spremenili in tudi invalidi se zavedamo svojih človekovih pravic pa tudi državljanske dolžnosti, kot so zapisane v predlogu konvencije OZN o pravicah invalidov.
Ob letošnjem sloganu se tako slovenski invalidi oziramo v prihodnost in želimo s svojim aktivnim sodelovanjem soustvarjati boljši jutri ne samo za nas ampak tudi za tiste, ki danes še niso invalidi, pa lahko to že jutri postanejo.

Vsem slovenskim invalidom in vsem ljudem dobre volje v Sloveniji čestitamo
ob 3. decembru - Mednarodnemu dnevu invalidov !

Predsednik NSIOS
Boris Šuštaršič

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook