DELOVNI SESTANEK SOCIALNIH POVERJENIKOV

poverjeniki1Dapoverjeniki2 bi bila povezanost in informiranost naših članov kar najučinkovitejša, si neprestano prizadevajo člani mreže socialnih poverjenikov. Kar osemnajst jih je potrebno, da lahko s svojim prostovoljnim delom pokrijejo vseh 38 občin v katerih deluje naše društvo. Zavzeti pri svojem delu, se srečujejo z najrazličnejšimi težavami in odprtimi vprašanji, ki jim jih zastavljajo naši člani, ko jih obiskujejo.   Delo poverjenikov je potrebno neprestano spremljati in usklajevati. Le tako so lahko sproti seznanjeni z različnimi novostmi z področja sociale in delovanja društva nasploh. Za to že kar nekaj let skrbi naš socialni referent Rafko Jurjevčič. S tem namenom se vsake tri mesece redno sestajajo na društvu, da pregledajo že opravljeno delo in ga po potrebi korigirajo.

Zadnji takšen sestanek je bil 15. junija. Na njem so poverjeniki obširno poročali o najnovejših opažanjih in težavah pri nekaterih članih. Predvsem so iskali načine kako tistim članom, ki so v stiski nuditi ustrezno pomoč. Seveda je bila to osrednja točka sestanka. V nadaljevanju so z izpeljanimi osebnimi spremembami odpravili nekatere težave obstoječe mreže. Poverjeniki se v medsebojnih stikih z člani srečujejo z najrazličnejšimi situacijami in značajskimi reakcijami. Občasno se vsak od njih vpraša, kako naprej. Prav zato so posamezni poverjeniki že večkrat izrazili željo in potrebo po tovrstnem strokovnem izobraževanju. Tokrat so se dogovorili da se v bližnji prihodnosti polnoštevilno udeležijo izobraževalnega vikenda v Pacugu. Seveda so sestanek zaključili z željo da bi tudi poverjeniki v prihajajočih počitniških dneh našli svoj prostor in čas za počitek in nabiranje novih moči.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook