12. redna seja Upravnega odboraUpravni odbor društva se je 4. decembra v prostorih društva sestal na 12. redni seji. Po pregledu sklepov in potrditvi zapisnika 11. seje so člani v desetih točkah dnevnega reda razpravljali o tekoči dejavnosti društva in sprejeli vrsto sklepov.
Razpise, javna dela in zaposlovanje v letu 2014 je predstavila podpredsednica društva. Sledila je obširna razprava, saj bo na tem področju kar nekaj sprememb, ki bodo vplivale na kvaliteto izvajanja nekaterih programov društva. Seveda bo društvo dosledno spremljalo in sodelovalo na vseh razpisih.

Podpredsednica je predstavila tudi program Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij za leto 2014. V tem programu je z vsakim letom manj denarja, po pokazateljih glede na plan v letu 2013 že za 28 odstotkov. Naše društvo v prihodnjem letu iz tega iz tega progama kandidira na sredstva za nakup novega kombi vozila.
V naslednji točki so člani upravnega odbora ker precej časa namenili razpravi o prevozih, ki jih pri društvu izvajamo s dvema kombi voziloma. Prevozov je vse več in dva voznika s težavo ugodita vsem potrebam. V Pravilniku o prevozih bo prišlo do sprememb, v veljavo pa bodo stopili s 1. januarjem 2014.
Na seji so razpravljali še o izvajanju programa osebne asistence, asistentih, uporabnikih, o sestanku socialnih poverjenikov in njihovem delu, o novoletnem srečanju, ki bo 21. decembra v restavraciji motela Kongo v Grosupljem, o obisku dedka Mraza, ki bo letos 11. decembra v prostorih FIHO in dogodkih, ki so potekali v obdobju med sejama.
O športu in športnih dosežkih je poročal športni referent, o aktualnih dogodkih pa predsednik društva.


Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook