Zadnja seja UO v letuUpravni odbor društva se je 23. oktobra v prostorih društva sestal na zadnji seji v letu 2013. Člani so ob izteku leta razpravljali še o nekaterih perečih težavah s katerimi se društvo srečuje v teh kriznih časih. Sklepi prejšnje seje so realizirani, zato so člani UO zapisnik sprejeli in potrdili.
Nato so v nadaljevanju seje razpravljali o socialni problematiki, razpisih, športu in rekreaciji ter aktualnih dogodkih. Članom Upravnega odbora so poročila posredovali: predsednik društva Gregor Gračner, podpredsednica Mirjam Kanalec, športni referent Robert Žerovnik in drugi.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook