DELOVNO INFORMATIVNI POSVET SOCIALNIH POVERJENIKOV

Srečanje socialnih poverjenikovV prostorih našega društva na Dunajski v Ljubljani so se 13. novembra na letošnjem delovno informativnem srečanju zbrali socialni poverjeniki. Povemo naj, da v mreži pod vodstvom Slobodana Banjca deluje 15 socialnih poverjenikov, ki v 38-tih občinah (ki jih pokriva društvo) skrbijo za nekakšno vez med njimi in društvom pri reševanju socialnih težav. S tem je še posebej težje gibalno oviranim članom prihranjena marsikatera pot, saj socialni službi Društva ali Zveze že poverjenik posreduje njihove težave.

Na tokratnem srečanju so od predsednika društva Gregorja Gračnerja dobili kar nekaj napotkov in formacij, ki naj bi jih posredovali svojim članom ob prednovoletnih obiskih. Takrat bodo članom kot skromno darilce društva poklonili tudi lične stekleničke. Poverjeniki se bodo pred iztekom leta še enkrat srečali in obširneje poročali o svojem delu in dogajanjih v »bazi.«

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook