Drugo mesto za Jakoba ŠkantljaREZULTATI - V prostorih gostišča Taborka v Mariboru so šahisti društev paraplegikov odigrali tretji krog državne lige. Turnir je 21. februarja 2014 v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije pripravilo DP severne Štajerske, udeležilo pa se ga je 26 šahistk in šahistov iz šestih pokrajinskih društev Zveze. Izostale so ekipe DP severne primorske, DP Gorenjske in DP Koroške.
Šahiste je nagovoril predsednik Alfred LasetzkyTekmovalci so po švicarskem sistemu odigrali sedem krogov, osvojene točke pa so štele za uvrstitve tako v posamični kot ekipni konkurenci. Igralci so v posamičnemu krogu imeli za razmišljanje in poteze na voljo deset, težje gibalno ovirani tetraplegiki pa dvanajst minut.
V ekipni konkurenci je prvo
mesto osvojila ekipa DP-MB (16,5), drugo ekipa našega društva (13), tretje ekipa DP-KP (11,59), četrto ekipa DP-CE (11), peto ekipa DP-MS (8,5), šesto pa ekipa DP-NM (6,5).
Med posamezniki je bil najboljši
Janko Koren - MB (6), drugi je bil naš šahist Jakob Škantelj (5,5), tretji pa Boris Klep (5). Barve društva so branili še: Jasmin Sabljakovič (4), Adam Dmitrivič (3.5), Zlatko Bernašek (3.5) in Slavko Ivančič (1). Med šahistkami je nastopila le Anica Radej – NM (3).
Ob razglasitvi rezultatov je športnike nagovoril predsednik društvaAlfred Lasetzky, tekmovanje pa je vodil arbiter Branko Vadlja.


Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook