ŠPORTNO REKREATIVNA VADBA V POLNEM TEKU

»Zdrav duh v zdravem telesu,« rek ki k ohranjevanju zdravja spodbuja tudi paraplegike in tetraplegike pri DP ljubljanske pokrajine.
Rekreiranje v telovadnici URI-SOČAVečina športnikov je z organizirano športno vadbo začelo že v letošnjem septembru, v oktobru pa so se jim z rekreacijo in plavanjem pridružili še težje gibalno ovirani tetraplegiki in starejši člani društva.
Košarkarji trenirajo dvakrat tedensko v telovadnicah OŠ Dragomelj in Dol pri Ljubljani,

kegljači, strelci, plesalci in igralci namiznega tenisa na vadbiščih na Malenškovi v Ljubljani, igralci curlinga v Ledeni dvorani v Zalogu, atleti ob lepem vremenu na stadionu ŽAK, aktivni so tudi ribiči in igralci biljarda. Nekaj naših športnikov igra tenis, obiskujejo pa tudi fitnes.
Tetraplegiki in starejši člani društva se od oktobra do maja vsak četrtek rekreirajo v telovadnici URI-SOČA. Skoraj vse udeležence na rekreacijo vozita dva društvena kombija, pomagata pa voznika osebna asistenta. V letošnji sezoni se rekreacije udeležuje kar 17 članov.
Enourni prilagojeni program vadbe vsebuje različne dihalne in razgibalne vaje, vodi pa ga dipl. delovna terapevtka Petra Grabnar. Pri vajah uporabljajo različne pripomočke in orodja, da se dobro razgibajo in okrepijo mišice. Zadnji del rekreativne vadbe pa namenijo odbijanju balonov in priljubljenemu prstometu (balinčkanju).
Ob četrtki se v bazenu URI-SOČA rekreirajo tudi plavalci.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook