Sprejem novih članov v društvenih prostorihDruštvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je v svojih prostorih 11. novembra 2014 pripravilo sprejem za tiste člane, ki so se drugim članom matičnega društva pridružili v zadnjem polletju. Po krajši predstaviti vzrokov, ki so botrovali naši invalidnosti, so: predsednik društva Gregor Gračner, podpredsednica Mirjam Kanalec, Mojca Burger in Kaja Smole petim novim članom predstavili celostno dejavnost in poslanstvo največjega društva pri krovni organizaciji Zvezi paraplegikov Slovenije.

S projekcijo izvlečkov so jim predstavili in obrazložili pet posebnih socialnih programov, ki jih društvo izvaja - Osebna asistenca in pomoč na domu, Prevozi paraplegikov, Kompenziranje invalidnosti, Šport in rekreacija, Interesne dejavnosti. Za njih so bile posebej zanimive pravice iz invalidnosti in razne olajšave, pomoč pri odpravljanju arhitekturnih ovir in pomoč pri pridobitvi medicinsko tehničnih pripomočkov.
Na začetku njihovega novega in drugačnega načina življenja smo jih seznanil z začetnimi težavami s katerimi se tako ali drugače sreča vsak paraplegik in tetraplegik. Naše bogate izkušnje in nasveti jim bodo vsekakor dobrodošli. Pripravili smo jim tudi različno literaturo, predvsem pa smo se veliko pogovarjali. Skušali smo jim dopovedati, da je tudi življenje na invalidskem vozičku lahko lepo, bogato in ustvarjalno. Na sprejemu so bili tudi njihovi bodoči socialni poverjeniki s katerimi so že navezali stike.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook