16. festival LupaVIDEO - Med številnimi organizacijami se je 13. septembra 2017 tudi naše društvo predstavilo na tradicionalnem Festivalu nevladnih organizacij LUPA, ki ga je tokrat že šestnajstič zapored pripravil Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij. Na stojnici na Stritarjevi ulici v Ljubljani smo poslanstvo in dejavnost društva predstavili s publikacijami in pripomočki za težje gibalno ovirane tetraplegike.

Sredi ulice so se obiskovalci lahko pomerili z našimi igralci v namiznem tenisu, slikanje z usti pa je demonstriral naš slikar tetraplegik Željko Vertelj, ki je tudi štipendist Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami.
Cilj festivala je namenjen promociji slovenskega nevladnega sektorja, osveščanju širše javnosti o vlogi in pomenu nevladnih organizacij ter njihovih dosežkih. Na ta dan se nevladne organizacije širši javnosti prikažejo v vsej svoji raznolikosti. Odziv obiskovalcev je vsako leto večji, ogledajo pa si lahko tudi različne spremljevalne prireditve. Na stojnicah, ki so bile razporejene od Prešernovega trga preko Tromostovja in po Stritarjevi do Mestne hiše, se je predstavilo skoraj 120 nevladnih organizacij.

Podpredsednica Mojca Burger je medijem predstavila poslanstvo društva

Naši člani na LupiNaša stojnica na LupiPredstavitev slikanja z ustiMimoidoči so lahko z našim igralcem zaigrali namizni tenis

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook