Obnovitvena rehabilitacija v Domu paraplegikov PacugNovinarka Petra Medved je 16. julija 2020 v oddaji Studio ob17-tih pripravila oddajo o skupni obnovitveni rehabilitaciji. Gostje oddaje so bili: predsednik Zveze paraplegikov Slovenije in državni svetnik Dane Kastelic, predsednica Društva distrofikov Mateja Toman in generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije Breda Krašna. Govorili so o nastali situaciji obnovitvene rehabilitacije, zakaj je do nje prišlo, zakaj je Računsko sodišče zahtevalo začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti členov 5o.,51. in 52. v pravilih OZZ pri ZZZS, ki se nanašajo na obnovitveno rehabilitacijo in zdravstveno letovanje otrok.
Povedali so zakaj je bil narejen predlog Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, kako naj bi bila po novem urejena zakonska podlaga za razpise za obnovitveno rehabilitacijo in zdravstvena letovanja za otroke in seveda, kako pomembna je obnovitvena rehabilitacija za invalide in zdravstveno letovanje otrok. Prisluhnite oddaji

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook