Urološka ambulanta

TRIAŽNA UROLOŠKA AMBULANTA

Po nekaj letih dogovarjanj med Zvezo paraplegikov Slovenije in Kliničnim oddelkom za urologijo Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani je od 15. septembra 2014 dalje vsem našim članom na voljo TRIAŽNA UROLOŠKA AMBULANTA.

V ambulanti - UKC - I. nadstropje hodnik B (cistoskopija) Zaloška 2 - naše člane (paraplegike in tetraplegike) sprejemajo po predhodnem naročilu - telefon 01 522-35-19 (kličite med 8.00 in 9.00). Ob telefonskem klicu morate omeniti, da se prijavljate preko Zveze paraplegikov Slovenije.

Pred obiskom urologa si zagotovite ustrezno napotnico, ki mora poleg splošnih podatkov vsebovati še:
- pregled pri specialistu urologu v ambulanti za paraplegike,
- 12 mesečno pooblastilo,
- vašo kontaktno številko,
- zdravstveno dokumentacijo v primeru, da še niste bili obravnavani na tem oddelku oz. ambulanti.

Triažna ambulanta bo prioritetno dvakrat tedensko sprejemala po tri člane pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije in sicer ob;
ponedeljkih - enega urgentno in še dva člana,
torkih - enega urgentno in še dva člana.

Preglede bo opravljal naš referenčni zdravnik specialist urolog, ki vas bo seznanil z vašim trenutnim zdravstvenim stanjem, kakor tudi z morebitno dodatno terapijo.
Urološke težave so posledica naše invalidnosti, brezbrižnost do njih pa lahko v naše življenje prinese hude posledice, ki so lahko tudi smrtno nevarne. Teh se velikokrat premalo zavedamo zato apeliramo na vas, da ponujeno priložnost tudi izkoristite.
V kolikor že imate kakšne težave ali se bojite čakalne dobe, pokličite takoj in ne odlašajte s prijavo za pregled!

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook