Mojca BurgerMOJCA BURGER - ORGANIZATOR DELA

Mojca, ki je na društvu prisotna vsak dan, ima izredno razvejan in širok delavnik. Zadolžena je za Interesne dejavnosti, hkrati pa skrbi še za vrsto vsakdanjih drobnih stvari.
Med pomembnejše vsekakor sodi presoterapija, ki jo naši člani kar pogosto koristijo, skrbi pa še za: razpored vse bolj številnih prevozov, nabavo pisarniškega materiala, pošto in parkirne listke. Poleg tega sodeluje z referenti in Aktivom žena pri izvedbi njihovih nalog, poskrbi za vse kar je potrebno v naši mini kuhinji, sprejema goste in člane v prostorih društva, v poletnih dneh pa organizira še kopalne dneve.
Mojca je tudi zelo dobra organizatorka naših tradicionalnih srečanj, izletov in silvestrovanj. No, ta »zadolžitev« bo tudi v prihodnje v njenih rokah.

 

 

Nina ČerneNINA ČERNE - DIPLOMIRANA SOCIALNA DELAVKA (UN)

Želja o zaposlitvi socialne delavke je bila v našem društvu že dalj časa prisotna. S tem bomo uporabnikom lahko nudili strokovno pomoč in nadgradili izvajanje posebnih socialnih programov.
Nina je zadolžena za koordinacijo osebne asistence in pomoči na domu. Na voljo je vsem članom pri vključevanju v aktivno življenje in vodi mrežo socialnih poverjenikov.
Nina je velika oboževalka joge obraza. Članice društva se boste joge obraza lahko učile v sklopu dejavnosti ženske sekcije, ki je na društvu prisotna ob sredah.
Simpatično in zgovorno Nino lahko na društvu dobite vsak dan. Poskrbela bo za vse vaše izzive in vam z nasmehom skuhala kavo.
Lepo vabljeni na klepet z Nino na društvu.

 

Nives PotočnikNIVES POTOČNIK - POMOČNICA STAREJŠIM IN INVALIDOM

Nives je v društvu zaposlena v okviru programa javnega dela. Na voljo je vsem, ki potrebujete pomoč na domu, a niste vključeni v storitve osebne asistence. Pomoč na domu izvaja na območju Ljubljane, od ponedeljka do petka.
Pomagala vam bo pri gospodinjskih opravilih, odšla za vas po različnih opravkih, vas spremljala k zdravniku in na razne aktivnosti. Pomoč nudi tudi pri presedanju ali pri drugih fizičnih delih, ki jih ne zmorete sami. Je zelo komunikativna, zato vam bosta skupaj preživet čas in druženje zagotovo prehitro minila.

 

 

 

Jerneja KoritnikJERNEJA KORITNIK - POMOČNICA STAREJŠIM IN INVALIDOM

Jerneja je v društvu zaposlena v okviru programa javnega dela. Delo izvaja na območju Kamnika, od ponedeljka do petka in je na voljo vsem, ki potrebujete pomoč na domu, a niste vključeni v storitve osebne asistence.
Pomagala vam bo pri gospodinjskih opravilih, odšla za vas v trgovino ali po različnih opravkih, vas spremljala k zdravniku in na razne aktivnosti ali pa vam delala družbo in šla z vami na sprehod.

 

 

 

Darko KojadinovičDARKO KOJADINOVIČ - VOZNIK SPREMLJEVALEC
Voznik spremljevalec opravlja naslednja dela:
- prevoz invalidne osebe, spremljanje invalidne osebe pri opravkih izven svojega doma (npr. pri zdravniku, v trgovini, itd.), prevoz invalidnih oseb na razne družabne ali javne dogodke ali na izlete…
- druge naloge, ki so v zvezi z zgoraj navedenimi nalogami oziroma, ki smiselno sodijo v delokrog delovnega mesta ter druge naloge po navodilih odredbodajalca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri društvu imamo izvajanje posebnega socialnega programa – osebne asistence, urejeno s pravilnikom. Ta med drugim določa kdo je do teh uslug upravičen in kaj sodi v delokrog dela osebnih asistentov. Namen programa je pomagati posamezniku k bolj neodvisnem življenju in preprečiti oziroma ublažiti socialne in psihične posledice naše težke invalidnosti. S tem ima človek, kljub hudi gibalni oviranosti, več možnosti za obstoj v svojem domačem okolju, živi pa tudi bolj kvalitetno življenje.

Prednost imajo najtežje gibalno ovirani tetraplegiki, starejši ali socialno šibki, ki živijo sami ali pa jim svojci iz različnih vzrokov (bolezen, starost) zelo težko pomagajo.

Pomoč, ki jo asistenti posameznikom nudijo je zelo raznolika. Največkrat pomagajo pri: osebni negi, kopanju, umivanju, slačenju in oblačenju, hranjenju, transferju na voziček in drugih vsakodnevnih drobnih opravilih. Za kaj več pa zardi pomanjkanja kadra in zamudne vožnje z avtobusi, že zmanjka časa. Pa čeprav bi naši člani rabili še pomoč pri manjših gospodinjskih opravilih (kuhanje, pranje, pospravljanje, likanje) in spremstvo pri nakupih, obisku zdravnika, kulturnih prireditev, urejanju dokumentov in še kam drugam. Pravzaprav bi lahko rekli, da se naše osebne asistentke in asistenti prilagodijo željam in potrebam vsakega posameznika in mu v času, ki ga imajo na voljo, pomagajo predvsem pri tistih opravilih, ki jih najbolj potrebuje.

Naše tri osebne asistentke in dva asistenta, ki svoje delo opravljajo preko javnih del, nudijo pomoč več kot desetim članom društva po Ljubljani in bližnji okolici.

Eden od njih pa z društvenim kombijem nudi pomoč s prevozi širšemu krogu naših članov. To so: prevozi na različne tečaje, obnovitveno rehabilitacijo, izvajanje programov, kulturne prireditve, športna tekmovanja, športnike na priprave, kopalne dneve, k zdravniku, po nakupih ob nekaterih vikendih pa košarkaše tudi na mednarodna tekmovanja. Članice in člane vozita tudi na različne akcije, ki jih organizira Aktiv žena, Aktiv mladih ali pa člane, ki živijo v domovih na srečanja v Dom v Semiču in Dom na Pacugu.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook