Zaposleni in osebni asistenti

mt_ignoreMOJCA BURGER - PODPREDSEDNICA

Mojca, ki je na društvu prisotna vsak dan, ima izredno razvejan in širok delavnik. Z eno besedo bi lahko rekli, da je »deklica za vse.« Zadolžena je za Interesne dejavnosti, hkrati pa skrbi še za vrsto vsakdanjih drobnih stvari.
Med pomembnejše vsekakor sodi vodenje mreže socialnih poverjenikov in presoterapija, ki jo naši člani kar pogosto koristijo, hkrati pa skrbi še za: razpored vse bolj številnih prevozov, nabavo pisarniškega materiala, pošto in parkirne listke. Poleg tega sodeluje z referenti in Aktivom žena pri izvedbi njihovih nalog, poskrbi za vse kar je potrebno v naši mini kuhinji, sprejema goste in člane v prostorih društva, v poletnih dneh pa organizira še kopalne dneve.
Mojca je tudi zelo dobra organizatorka naših tradicionalnih srečanj, izletov in silvestrovanj. No, ta »zadolžitev« bo tudi v prihodnje v njenih rokah.

 MATEJA LAZAR - MARINKA VERBIČ

mt_ignoremt_ignoreSodelavki Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine Mateja Lazar in Marinka Verbič sta od začetka februarja 2018 vključeni v programa javnih del – Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin in pomoč društvu ali drugi nevladni organizaciji, ki delujejo v javnem interesu, pri organiziranju in izvajanju njihovih dejavnosti.
V okviru programov bosta sodelovali:
- pri organiziranju in izvajanju projektov (delavnice, srečanja, tabori, izobraževanja);
- pri informiranju in motiviranju uporabnikov;
- pri kontaktiranju z uporabniki, sprejemanje potreb uporabnikov;
- pri koordinaciji prostovoljnega dela (koordinacija mreže socialnih poverjenikov);
- laični fizični pomoči članom.


 OSEBNI ASISTENTI

mt_ignore mt_ignore mt_ignore mt_ignore mt_ignore  mt_ignore
Tomaž Demšar Vesna Počivalšek Andreja Peric
Špela Vrhovec
Mira Jurinič Alena Dovžan   

 

OSEBNA ASISTENCA – POMOČ ČLANOM NA DOMU

Pri društvu imamo izvajanje posebnega socialnega programa – osebne asistence, urejeno s pravilnikom. Ta med drugim določa kdo je do teh uslug upravičen in kaj sodi v delokrog dela osebnih asistentov. Namen programa je pomagati posamezniku k bolj neodvisnem življenju in preprečiti oziroma ublažiti socialne in psihične posledice naše težke invalidnosti. S tem ima človek, kljub hudi gibalni oviranosti, več možnosti za obstoj v svojem domačem okolju, živi pa tudi bolj kvalitetno življenje.

Prednost imajo najtežje gibalno ovirani tetraplegiki, starejši ali socialno šibki, ki živijo sami ali pa jim svojci iz različnih vzrokov (bolezen, starost) zelo težko pomagajo.

Pomoč, ki jo asistenti posameznikom nudijo, je zelo raznolika. Največkrat pomagajo pri: osebni negi, kopanju, umivanju, slačenju in oblačenju, hranjenju, transferju na voziček in drugih vsakodnevnih drobnih opravilih. Za kaj več pa zardi pomanjkanja kadra in zamudne vožnje z avtobusi, že zmanjka časa. Pa čeprav bi naši člani rabili še pomoč pri manjših gospodinjskih opravilih (kuhanje, pranje, pospravljanje, likanje) in spremstvo pri nakupih, obisku zdravnika, kulturnih prireditev, urejanju dokumentov in še kaj drugega. Pravzaprav bi lahko rekli, da se naše osebne asistentke in asistenti prilagodijo željam in potrebam vsakega posameznika in mu v času, ki ga imajo na voljo, pomagajo predvsem pri tistih opravilih, ki jih najbolj potrebuje.

Naši osebni asistenti nudijo pomoč članom društva po Ljubljani in bližnji okolici.

 

 

Pri društvu imamo izvajanje posebnega socialnega programa – osebne asistence, urejeno s pravilnikom. Ta med drugim določa kdo je do teh uslug upravičen in kaj sodi v delokrog dela osebnih asistentov. Namen programa je pomagati posamezniku k bolj neodvisnem življenju in preprečiti oziroma ublažiti socialne in psihične posledice naše težke invalidnosti. S tem ima človek, kljub hudi gibalni oviranosti, več možnosti za obstoj v svojem domačem okolju, živi pa tudi bolj kvalitetno življenje.

Prednost imajo najtežje gibalno ovirani tetraplegiki, starejši ali socialno šibki, ki živijo sami ali pa jim svojci iz različnih vzrokov (bolezen, starost) zelo težko pomagajo.

Pomoč, ki jo asistenti posameznikom nudijo je zelo raznolika. Največkrat pomagajo pri: osebni negi, kopanju, umivanju, slačenju in oblačenju, hranjenju, transferju na voziček in drugih vsakodnevnih drobnih opravilih. Za kaj več pa zardi pomanjkanja kadra in zamudne vožnje z avtobusi, že zmanjka časa. Pa čeprav bi naši člani rabili še pomoč pri manjših gospodinjskih opravilih (kuhanje, pranje, pospravljanje, likanje) in spremstvo pri nakupih, obisku zdravnika, kulturnih prireditev, urejanju dokumentov in še kam drugam. Pravzaprav bi lahko rekli, da se naše osebne asistentke in asistenti prilagodijo željam in potrebam vsakega posameznika in mu v času, ki ga imajo na voljo, pomagajo predvsem pri tistih opravilih, ki jih najbolj potrebuje.

Naše tri osebne asistentke in dva asistenta, ki svoje delo opravljajo preko javnih del, nudijo pomoč več kot desetim članom društva po Ljubljani in bližnji okolici.

Eden od njih pa z društvenim kombijem nudi pomoč s prevozi širšemu krogu naših članov. To so: prevozi na različne tečaje, obnovitveno rehabilitacijo, izvajanje programov, kulturne prireditve, športna tekmovanja, športnike na priprave, kopalne dneve, k zdravniku, po nakupih ob nekaterih vikendih pa košarkaše tudi na mednarodna tekmovanja. Članice in člane vozita tudi na različne akcije, ki jih organizira Aktiv žena, Aktiv mladih ali pa člane, ki živijo v domovih na srečanja v Dom v Semiču in Dom na Pacugu.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook