filozofska1Pri društvufilozofska2 že kar nekaj časa uspešno uresničujemo projekt predstavitve društva in življenja paraplegikov in tetraplegikov po izobraževalnih ustanovah v Ljubljani. Po predstavitvi na FDV in Zdravstveni fakulteti smo se 17. februarja predstavili tudi študentom oddelka za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani. Predstavitvi predsednika društva Gregorja Gračnerja, podpredsednice Mirjam Kanalec in Jožeta Globokarja so z velikim zanimanjem prisluhnili študentje drugega letnika eno in dvopredmetne pedagogike ter študentje tretjega in četrtega letnika enopredmetne pedagogike. Predstavitev so z zanimamjem spremljali  tudi predstojnik in izredni profesor dr. Janko Muršak, nosilka predmeta in redna profesorica dr. Mojca Kovač - Šebart in dr. Andreja Hočevar - docentka.

filozofska3Ob predstavitvi smo z diaprojektorjem v sliki in besedi nazorno prikazali celostno poslanstvo našega društva ter življenje in delo naših članov. Torej delovanje organizacije, izvajanje programov in številne aktivnosti, ki jih vsakodnevno izvajamo v korist naših članov. To so: socialni programi, interesne dejavnosti, prevozi, kultura, ohranjevanje zdravja, šport in rekreacija, prostovoljno delo in še vrst drugih aktivnosti.

Tokratna predstavitev in poznavanje najrazličnejših težav s katerimi se naši člani vsakodnevno srečujejo, bo bodočim pedagogom gotovo prav prišla, ko se bodo pri svojem delu srečevali z invalidnimi učenci, dijaki ali študenti. Prav tako jim bodo dobrodošle tudi praktične študijske izkušnje, ki sta jih v drugem delu predstavitve nanizala nekdanja dijaka  Mirjam Kanalec in Gal Jakič. Mirjam je na predstavitev povabila tudi svojo razredničarko in sošolko, ki sta študentom predstavili vrsto težav s katerimi so se v času Mirjaminiga študija srečevali v takrat še arhitekturno neurejeni viški gimnaziji. Torej, študentje in tudi njihovi mentorji so tako iz prve roke dobili veliko koristnih informacij, ki jih bodo v bodočem delu lahko s pridom uporabili.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook