Obiskali so nas šolarjiFOTOGRAFIJE - Letošnji, že 21. Evropski teden mobilnosti (ETM) tako kot vsako leto poteka, med 16. in 22. septembrom. Po podatkih Ministrstva za infrastrukturo tokrat sodeluje kar 96 slovenskih občin, ki pod sloganom Trajnostno povezani spodbujajo posameznike k odločitvi za trajnostno mobilnost, torej k hoji ali uporabi kolesa in javnega prevoza.
Na Kongresnem trgu je 19. septembra 2022 Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir pri MOL, ki ga vodi član našega društva Sašo Rink, skupaj z Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije, Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije in našim društvom, pripravil poligon s tremi sklopi ovir - Poiligon z različnimi klančinamipreprekami s katerimi se srečujejo gibalno ovirani, z ovirami s katerimi se srečujejo slepi in slabovidni ter s tistimi, s katerimi se srečujejo gluhi in naglušni. Mimoidoči pa so si lahko ogledali tudi dostopnost avtobusa LPP, ki ga z brezplačno urbano uporabljajo potniki na vozičkih in drugi invalidi.
Vožnja po umetni traviNa stojnici našega društva na Kongresnem trgu smo s publikacijami in drobnimi medicinskimi pripomočki ter osebnimi zgodbami predstavili celostno društveno dejavnost, na poligonu, ki ga sestavljajo različno strme klančine in neprimerna rešetka z vhodom v manjši prostor, pa so se obiskovalci z vožnjo z invalidskimi vozički lahko prepričali kakšne preglavice nam povzročajo arhitekturne ovire in kako jih premagujemo. Na umetni travi pa so videli kako težka je vožnja na takem terenu. Našo stojnico so med drugimi obiskali šolarji in pa seveda tudi ljubljanski župan Zoran Janković.
Društveno dejavnost ter delo in življenje naših članov so ob stojnici na Kongresnem trgu predstavljali: predsednica Mirjam Kanalec, Eva Pahovnik, Jasna Vugrinec, Andor Palkovič, Rok Bratovž in Slavko Krajnc.

 

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook