POVEZAVE NA BILTENE SPOMINSKIH TEKMOVANJ TONETA POGAČNIKA

    mt-ignore  mt_ignore  mt_ignore  mt_ignore
    BILTEN - 2022 BILTEN - 2021 BILTEN - 2019 BILTEN - 2018
           
 mt_ignore mt_ignore mt_ignore mt_ignore  mt_ignore mt_ignore
BILTEN - 2017
 BILTEN - 2016 BILTEN - 2015  BILTEN - 2014  BILTEN - 2013  BILTEN - 2012 
      
mt_ignore mt_ignore mt_ignore mt_ignore mt_ignore mt_ignore
 BILTEN - 2011  BILTEN - 2010  BILTEN - 2009  BILTEN - 2008  BILTEN - 2007  BILTEN - 2005POVEZAVE NA BILTENE SPOMINSKIH TEKMOVANJ prof. BOJANA HROVATINA
 
     mt_ignore  mt_ignore  mt_ignore  mt_ignore  mt_ignore  mt_ignore
     BILTEN - 2019  BILTEN - 2018  BILTEN - 2017  BILTEN - 2016  BILTEN - 2015  BILTEN - 2014
        
mt_ignore mt_ignore mt_ignore mt_ignore mt_ignore mt_ignore mt_ignore mt_ignore
BILTEN - 2013 BILTEN - 2012 BILTEN - 2011 BILTEN - 2010 BILTEN - 2009 BILTEN - 2008 BILTEN - 2007 BILTEN - 2006VODIČ PO LJUBLJANI - 2003
HUMANIZIRANJE GRAJENEGA OKOLJA - ODPRAVLJANJE ARHITEKTURNIH OVIR

 

Pisno in slikovno gradivo je bilo napisano in posneto v letu 2003, zato so podatki in posnetki v današnjem času precej spremenjeni. V velikih primerih so arhitekturne ovire že sanirane. Lahko pa vam vodič služi tudi za primerjavo kaj vse se je od takrat postorilo v dobrobit gibalno oviranim občanom.

mt_ignore VodičPred vami je publikacija o načrtno izbranih dostopnih javnih objektih in površinah v Ljubljani, ki jih z vidika oseb na invalidskih vozičkih lahko označimo kot primere dobre prakse. S to publikacijo želimo vsem gibalno oviranim ljudem in materam z otroškimi vozički pomagati pri gibanju po naši prestolnici in predstaviti tiste objekte, ki so dostopni brez arhitekturnih ovir ali pa jih imajo zelo malo. Med vsemi uporabniki so invalidi, še posebej pa invalidi na invalidskih vozičkih, najbolj diskriminirani v arhitekturno neurejenem grajenem okolju, ki jim onemogoča neodvisno funkcioniranje.
Uvodni del vodiča vam predstavlja namen publikacije, način dela, funkcionalne kriterije, oblikovanje prostora rez arhitekturnih ovir, dostopnost javnih odprtih površin za vse uporabnike in obravnavo odprtih površin in objektov v javni rabi. Druga področja pa vam v vodiču v besedi in sliki podrobno predstavljajo analizo dostopnih urbanih površin v Mestni občini Ljubljana.
Vodič so s sredstvi MOL Ljubljana skrbno pripravili: koordinator projekta Tatjana Nikolić, terensko delo Slavko Krajnc, Marino Popović, Marjeta Zorko in Tomaž Demšar, oblikovanje in priprava za tisk Goran Sabo, strokovna delavka na projektu Petra Krajner, univ. dipl. inž. kraj. arh in lektorica Julijana Jovanić. Vanj so vložili veliko truda, zato je vsekakor vreden ogleda, seveda pa boste v njemu našli tudi koristne napotke.

 

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook