NAMENI, CILJI IN NALOGE

ZA URESNIČEVANJE POSLANSTVA DRUŠTVA

 

Od prevozov so odvisne vse dejavnosti Zbor članov društva Predavanje o boleznih sodobnega časa Šport je pomemben za ohranjevanje zdravja

 

Društvo:

 • Ugotavlja in zagovarja posebne potrebe paraplegikov in tetraplegikov ter zastopa njihove interese.
 • Opravlja naloge v skladu s predpisi, na podlagi pogodb in pridobljenih pooblastil.
 • Pripomore k dvigu in izboljšanju kakovosti življenja paraplegikov in tetraplegikov.
 • Ustvarja pogoje, išče rešitve in podpira ukrepe za celovito vključitev paraplegikov in tetraplegikov v življenjsko in delovno okolje ter v vse oblike družbenega življenja, ob enakih pogojih, kot jih imajo neinvalidne osebe.
 • Izvaja programe odpravljanja arhitekturnih ovir v grajenem, bivalnem in delovnem okolju ter tako spreminja in ustvarja invalidom prijazno okolje, ki omogoča kvalitetno bivanje.
 • V namen sanacije mobilnosti paraplegikov in tetraplegikov nudi pomoč in svetovanje pri nakupih prevoznih sredstev.
 • Nudi pomoč in svetovanje pri oskrbovanju z ortopedskimi pripomočki ter servisiranju le-teh.
 • Oblikuje in izvaja posebne socialne, zdravstvene, izobraževalne, športne, kulturne in interesne programe.
 • Nudi pomoč pri uveljavljanju pravic s področja varovanja zdravja, medicinske in socialne rehabilitacije, bivanja, socialne varnosti, zaposlovanja, kulture ter športa in rekreacije.
 • Pomaga članom pri reševanju življenjskih težav, svetuje in pomaga pri uveljavljanju njihovih pravic.
 • Aktivno vključuje novo poškodovane mlade paraplegike in tetraplegike v socialno okolje.
 • Organizira in izvaja aktivnosti za ohranitev zdravja in druge rehabilitacijske programe v sodelovanju z Zvezo paraplegikov Slovenije.
 • Pridobiva in posreduje informacije o težavah, ki pestijo funkcionalno ovirane osebe.
 • Obvešča člane o strokovnih dognanjih na področju paraplegije in tetraplegije.
 • Organizira družabna srečanja, katerih namen je razvijanje socialnih spretnosti članov.
 • Neformalno izobražuje in usposablja za aktivno sodelovanje v družbi.
 • Usposablja prostovoljce za pomoč in delo s paraplegiki in tetraplegiki.
 • Osvešča širšo javnost in pristojne institucije o problemih paraplegije in tetraplegije ter deluje na področju preventive.
 • Prizadeva si za oblikovanje družbene miselnosti, ki bi zmanjšala diskriminacijo paraplegikov in tetraplegikov..
 • Društvo združuje osebe z okvaro hrbtenjače (spinalna poškodba) - paraplegija, tetraplegija, parapareza, tetrapareza.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook