Naše društvo sodeluje s krovno organizacijo - Zvezo paraplegikov Slovenije pri oblikovanju socialnih programov in socialno varstvene dejavnosti. Še posebej veliko pozornost posvečamo tistim perečim in aktualnim težavam, ki jih državni organi in javne službe za invalide – paraplegike, tetraplegike in njihove družinske člane ter nenazadnje tudi za širšo družbo, ne izvajajo. Za usposabljanje, aktivno življenje, vključevanje v normalne družbene tokove, delo paraplegikov in normalno življenje, pa predstavljajo še kako pomembno vlogo socialne varnosti.
Brez prevozov ne bi mogli izvajati socialnih programovTudi izobraževanje sodi med socialne programeTudi društvo je na svojem področju delovanja izvajalec posebnih socialnih programov, ki so naravnani v smeri zadovoljevanja specifičnih potreb posameznih skupin in na državni ravni vsebujejo: posebne psihosocialne pomoči, usklajevanje in prilagajanje invalidnosti paraplegikov in tetraplegikov, ki živijo v slabih in težkih razmerah, usposabljanje za aktivno življenje in delo, psihosocialno rehabilitacijo, prebivanje in prilagajanje okolju, šport in rekreacijo, pomoč pri izobraževanju, ohranjevanje zdravja, informativno dejavnost, pomoč pri zagotavljanju ortopedskih pripomočkov, prevoze invalidov s prilagojenimi vozili, kulturno dejavnost in interesne dejavnosti.
Pri reševanju in zagotavljanju boljše socialne varnosti naših članov skrbi mreža naših socialnih poverjenikov, njihovo delo pa usklajuje vodja socialnih dejavnosti društva.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook