Prevoz paraplegikov in tetraplegikov je temeljni in prioritetni program društva.

Novi kombi Ford - junij 2015Kombi ima udobne sedeže z varnostnimi pasoviDruštvo paraplegikov ljubljanske pokrajine vodimo člani sami. Vse organe upravljanja sestavljajo gibalno ovirani paraplegiki in tetraplegiki, ki za opravljanje svojih dolžnosti potrebujejo tudi prevoz. Zato je uspešno in kvalitetno izvajanje programov v veliki meri odvisno tudi od prevozov.

Prevoz pogosto koristijo člani društva, ki jim predstavlja edino možnost, da osebno opravijo pomembne življenjske potrebe kot so: urejanje zadev na upravnih enotah, pregled pri zdravniku ali zobozdravniku, prevoz v zdravilišče ali na obnovitveno rehabilitacijo … Sicer bi bili odvisni od pomoči drugih ali pa bi morali koristiti celo reševalna vozila. In tako društvo s prevozi opravlja tudi tiste naloge, ki so v pristojnosti države.

Širše pa je program z organiziranem prevozom za individualne potrebe ali programske dejavnosti društva namenjen velikemu številu članov društva.
Zato organizacija prevozov paraplegikov in tetraplegikov predstavlja temeljno dejavnost društva, saj naši člani zaradi narave invalidnosti večinoma ne morejo uporabljati javnih prevoznih sredstev. Program poleg dejanskih prevozov s kombiniranimi vozili vključuje tudi nujno koordinacijo in organizacijo ter nenehno obveščanje članov o možnostih koriščenja prevozov.

Kombi Ford - junij 2012Kombi Peugeot nam je dobro služil od leta 208 do 2015Prevoze izvajamo z dvema kombiniranima voziloma, ki imata prirejeno klančino za lažji transfer invalidov na vozičkih. Opremljena sta z varnostnimi pasovi in klimatsko napravo, tako da je prevoz varnejši in udobnejši. Za organizacijo in izvedbo prevozov skrbi na društvu zaposlena koordinatorka dela.

Prevoze opravljamo pri izvajanju posebnih socialnih programov: pri zdravniških in preventivnih pregledih, obnovitveni rehabilitaciji, izobraževanjih, športnih in interesnih dejavnostih ter pri organiziranih srečanjih. Pri večjih organiziranih prevozih si pokrajinska društva Zveze med seboj pomagajo.

Član, ki potrebuje prevoz, lahko pokliče na društvo vsak delavnik v času uradnih ur in sporoči želen termin.
V primeru, da je povpraševanje za isti termin večje, prevoze uskladimo po dogovoru z uporabniki ali pa angažiramo dodatnega voznika - ponavadi prostovoljca. V primeru organiziranih skupinskih prevozov pa koordinator in vozniki urnik prevozov uskladijo in prilagodijo s trenutnimi potrebami. Člani naj bi potrebo po prevozu sporočiti nekaj dni prej!

 

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook