Med prostovoljci je bila tudi VietnamkaS tujimi prostovoljci v SemičuPri društvu imamo že kar nekaj časa vpeljano prostovoljno delo in s prostovoljci zelo dobro in uspešno sodelujemo. In tudi naši člani so z njimi in njihovim delom zelo zadovoljni. Prostovoljci prihajajo na njihove domove in jim pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. Njihovo delo je zelo različno, odvisno pač od potreb in želja vsakega posameznika. Pomagajo pri osebni negi, nakupih, pospravljanju stanovanja, člane peljejo v kino, gledališče ali pa preprosto samo na sprehod.

Kdo je prostovoljec?

Beseda prostovoljno je sestavljena iz besede prost in volja. Slovar slovenskega knjižnega jezika ju takole razloži:

- prost, ki je brez obveznosti in sam razpolaga s časom;
- volja, sposobnost hotenja, pripravljenost prizadevati si za kaj. Torej prostovoljec je tisti, ki se svobodno odloči, da brezplačno pomaga drugim.

Mednarodni tabor prostovoljcevS prostovoljko in mestnim avtobusom v mestoProstovoljec je nesebičen človek, ki se zna vživeti v sočloveka. Je točen in zanesljiv, prilagaja se situacijam. Ve, da je odgovoren do uporabnika, spoštuje zasebnost, zato je njegova vrlina molčečnost. Zna poslušati, je prijazen in potrpežljiv.

Pomembno je, da prostovoljec in uporabnik zgradita dober odnos, zato postavita dogovor, ki se ga držita. Njun pogovor je odprt, sprejemata slabosti drug drugega ter spoti rešujeta probleme. S tem se izogneta nerealnim pričakovanjem.
Prostovoljec je brez predsodkov, odprt za drugega, preprosto človek za druge.
Prostovoljstvo je razširjeno po vsem svetu, zato tudi k nam na vsakoletni  Mednarodni tabor prostovoljstva, ki ga že vrsto let ob podpori Zveze paraplegikov Slovenije pripravimo v Domu paraplegikov v Semiču, prihajajo prostovoljci iz vsega sveta.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook