Namen programa je dvigniti in izboljšati kakovost življenja paraplegikov in tetraplegikov, jim pomagati sprejeti invalidnost, predstaviti nov smisel življenja in odpraviti miselnost

»SEM INVALID - NE ZMOREM«.

Cilj programa je vrnitev vsakega posameznika nazaj v aktivno domače življenjsko okolje.

.Psiho-socialna rehabilitacija se začne že v URI-SOČANa Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije - Soča vsako leto rehabilitirajo od 30 do 40 oseb s svežo okvaro hrbtenjače. Vzroki nastanka poškodbe hrbtenjače so različni, toda zadnja leta so daleč v ospredju prometne nesreče (več kot ena tretjina vseh poškodb), sledijo padci z višine, za njimi pa poškodbe pri športu, strelne poškodbe in različna obolenja hrbtenjače pri katerih je največkrat potreben operativni poseg.
Predstavitev Zveze in pokrajinskih društev na URI-SOČAV času rehabilitacije je posameznik najbolj ranljiv in občutljiv, vendar ga je vseeno treba pripraviti, da se čim prej vrne v svoje okolje in aktivno življenje. Pri tem pri vsakem posamezniku pomembno vlogo igrata diskretnost in pravilen psihološki pristop.
Pred obiskom poškodovancev je treba izbrati pravi trenutek. Zato socialni referent društva s svojimi bogatimi izkušnjami sodeluje na srečanjih, ki jih ob predstavitvi na URI-SOČA enkrat na mesec pripravi Zveza paraplegikov Slovenije. Na teh informacijskih srečanjih predstavniki društva in zveze novim paraplegikom in tetraplegikom na najdiskretnejši način predstavijo povsem drugačen način življenja s katerim se bodo morali soočiti ob vrnitvi v domače okolje. Na izletu po GorenjskiSeznanijo jih tudi z vsemi ugodnostmi, ki jih lahko koristijo ob včlanitvi in vključitvi v svoja pokrajinska društva. Na začetku je skoraj za vsakega posameznika najpomembnejša arhitekturna ureditev domačega, urbanega in delovnega okolja, kar predstavlja prvi in osnovni pogoj za kvalitetno življenje. Pri tem jim z brezplačnimi nasveti in konkretnimi rešitvami veliko pomaga arhitekt Zveze paraplegikov Slovenije. Društvo novim članom pomaga pri ureditvi statusa, spremembi in iskanju zaposlitve, nudi pomoč pri pridobivanju neprofitnih stanovanj in ustreznih ortopedskih in sanitarnih pripomočkov.
Skupina socialno izključenih s spremljevalci v PacuguSocialni status mnogih naših članov je šibek. Zaradi spleta okoliščin, neurejenega socialnega statusa in predvsem zaradi težke invalidnosti, se velikokrat znajdejo v stiski. Društvo po svojih močeh finančno in materialno pomaga vsem tistim članom, ki nimajo stalnega vira dohodkov ali imajo premajhne prejemke in si zaradi tega ne morejo kupiti niti osnovnih življenjskih dobrin (ozimnica, obleka, ogrevanje, šolske potrebščine, ipd.). Pri tem z verodostojnimi informacijami in konkretnimi predlogi sodelujejo socialni poverjeniki, združeni v mrežo, ki je bila vzpostavljena leta 2004. V programu vsako leto aktivno sodeluje tudi približno deset prostovoljcev, ki z laično pomočjo na domovih našihm najbolj pomoči potrebnim članov pomagajo pri saniranju njihove invalidnosti in vključevanju v normalne družbene tokove.
V program sodijo tudi razna družabna srečanja, katerih namen je druženje in izmenjava izkušenj. Nekatera srečanja so postala že tradicionalna. To so vsakoletna srečanja socialno izključenih članov v Domu paraplegikov v Semiču ter spomladanska, jesenska in novoletna srečanja vseh članov društva.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook