SEZNAM S ŠIFRANTOM, MEDICINSKIMI KRITERIJI IN CENOVNIMI STANDARDI

PRIROČNIK ZA IZDAJO IN IZPOSOJO MEDICINSKO TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV

REHABILITACIJSKI PRIPOMOČKI - TERCIARNI NIVO

ZZZS

 

Dvigalo za tiste, ki se ne morejo sami presedatiPrirejeno voziloNamen in cilj programa je: zagotoviti vsem članom društva medicinsko tehnične pripomočke, so zaradi specifičnosti poškodbe življenjskega pomena. Medicinsko tehnični pripomočki omogočajo paraplegikom in tetraplegikom lažje vključevanje v normalne družbene tokove, lažje premagovanje invalidnosti in so prvi korak na poti k neodvisnemu življenju. Še posebej pa so nasvetov in pomoči pri nabavi medicinsko tehničnih pripomočkov potrebni socialno ogroženi člani

.

 

 

VSEBINA PROGRAMA ZAJEMA:

Toaletni stolZelo praktična rešitevObveščanje članov o razpoložljivih medicinsko tehničnih pripomočkih – obveščanje poteka v sodelovanju z Zvezo paraplegikov Slovenije. Društvo obvešča svoje člane o pravicah, ki jim pripadajo iz naslova zdravstvenega zavarovanja, o poteh in načinih pridobivanja medicinsko tehničnih pripomočkov, o razpoložljivih medici tehničnih pripomočkih na slovenskem tržišču ter o njihovih dobaviteljih. Tehnični pripomočki so: invalidski vozički (sobni, terenski, elektromotorni), sedežne in ležalne blazine, prilagojeno pohištvo, droben potrošen saniteteten material in podobno. Ker brez tuje pomoči ne moremo uporabljati javnih prevoznih sredstev med medicinsko tehnične pripomočke štejemo tudi ustrezno prilagojene avtomobile (z ročnimi komandami), ki funkcionalno oviranim ljudem predstavljajo osnovno prevozno sredstvo.

 

 

 

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook