AKCIJA - 40 DNI BREZ ALKOHOLA

40 dni brez alkohola v znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi nasilja, nesreč in bolezni, ki so posledica alkohola
Akcija 40 dni brez alkohola
Video - Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine se pridružuje akciji 40 dni brez alkohola, ki jo je v galeriji Družina v marcu na novinarski konferenci predstavila Slovenska karitas. Poimenovali so jo: »Za odgovoren odnos do alkohola,« potekala pa bo doma, na cesti, v službi pri delu, v družbi oziroma kjerkoli in s komerkoli smo.
V akciji, ki poteka že štirinajsto leto sodelujejo: Nacionalni inštitut za javno zdravje s projektom SOPA (Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola), Zavod Varna pot, Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani s projektom Sporočilo v steklenici, Društvo Žarek upanja, Zavod Vse bo v redu, Zveza klubov zdravljenih alkoholikov in Društvo abstinent. Kot gost se je letos akcije udeležila Zveza paraplegikov Slovenije, sodeloval pa je tudi ambasador letošnje preventivne akcije televizijski voditelj Igor E. Bergant.
Akcijo so predstavili: Cveto Uršič, Andreja Verovšek, Karmen Henigsman, Nataša Sorko, Igor E. Bergant in Dane KastelicAkcijo so predstavili: Mag. Cveto Uršič - generalni tajnik Slovenske karitasje predstavil vsebinski poudarek in potek letošnje preventivne akcije, Andreja Verovšek iz Zavoda Med. Over. Net je predstavila možnosti vključevanja v akcijo preko socialnih omrežij, Karmen Henigsman iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje je predstavila projekt SOPA - Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola ter problematiko tveganega in škodljivega pitja alkohola v Sloveniji. Nataša Sorko, družinska psihoterapevtka je govorila o dejavnikih tveganja pri psihosocialnem razvoju otrok in mladostnikov, katerih starši imajo težave zaradi pitja alkohola ter o preventivni vlogi družine, Dane Kastelic – predsednik Zveza paraplegikov Slovenije je omenil problematiko tveganega in škodljivega pitja alkohola kot vzrok za poškodbe, ki so pri nekaterih naših članih botrovali njihovi invalidnosti, Igor E. Bergant, TV voditelj - ambasador akcije 40 dni brez alkohola pa je omenil splošne in škodljive posledice prekomernega uživanja alkohola na vseh področjih. Še posebej pa v prometu in na delovnem mestu.
VIDEO

SOPA - Tvegano in škodljivo pitje alkohola predstavlja enega glavnih preprečljivih dejavnikov tveganja za kronične bolezni, poškodbe, nezgode, … S pristopom SOPA želimo odpraviti oziroma zmanjšati negativne posledice takšnega pitja na različnih ravneh posameznikovega življenja ter vzpostaviti odgovoren odnos do pitja alkohola v Sloveniji

Opozarjajo nas plakatiSOPA – kaj je to?
Projekt SOPA ali Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020
- v okviru 9. prednostne osi Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine;
- prednostna naložba 9.1 – Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja:
-izboljšanje zaposljivosti, specifični cilj Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trga dela.

Ozaveščanje članovProjekt SOPA se je pričel oktobra 2016 in bo trajal do decembra 2020. Njegov osnovni namen je zmanjšati čezmerno pitje pri odraslih prebivalcih Slovenije ter s tem preprečiti negativne posledice, ki jih tvegano in škodljivo pitja alkohola ima za posameznika ali pa za njegove svojce. To želimo doseči z vzpostavitvijo interdisciplinarnega pristopa k odkrivanju tveganega in škodljivega pitja alkohola ter k podpori pri opuščanju takega pitja alkohola.

Pristop SOPA se izvaja v 18 lokalnih okoljih: Murska Sobota, Gornja Radgona, Slovenska Bistrica, Laško, Sevnica, Brežice, Ravne na Koroškem, Ljubljana, Kočevje, Idrija, Koper, Nova Gorica, Ajdovščina, Radovljica/Bled, Maribor, Lenart, Ormož, Ptuj

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook